O nás


Je zariadenie pre deti do 15 rokov s potrebou špeciálnej starostlivosti, ale aj bez nej. 

Je miesto, kde aplikujeme vysokú kvalitu služieb a široké spektrum aktivít zameraných na všestranný fyzický a psychický rozvoj osobnosti každého dieťaťa formou celodenného, týždenného a krátkodobého              ( jednodňového , hodinového) pobytu.

Sme osobití v tom, že máme:

- profesionálny, zodpovedný a citlivý prístup k deťom
- podnetné a príjemné prostredie
- výhodné a zaujímavé ceny

- službu pre rodičov- dohľad nad dieťaťom v čase, keď si rodič            potrebuje riešiť svoje povinnosti